Pellet Power®

Med vores mange års erfaring, er det lykkes os at fremstille og opnå patent på et unik forbrændings system (Pat. no. VI2004A000014) hos os kaldt PelletPower.
Med dette systems udformning, udmåling, antal af huller samt den konstant bevægelige rensearm, er det muligt, at bevare et konstant mix af primær og sekundær forbrændningsluft.
Rensearmen bevægelse sørger for at resterne fra forbrændningen, bliver skubbet ud i siderne af brændeskålen, hvorefter det falder ned i askeskuffen. Denne nye form for avanceret teknologi findes i vores produkter:
Aromia Hydro, Dorica Hydro, Compact 13, Compact 18, Compact 32 samt H2O 18 og H2O 34 .

Virkningsgrad

Virkningsgraden på over 90% opnås takket være denne patenterede løsning, som søger for at forbrændningen sker i hele brændeskålens bredde, hvorved man opnår den fulde varme udnyttelse i hele varmeveksleren og ikke kun i midten.